Protokoll fört vid styrelsemöte med Hult Östra Älgskötselområde 111025

 

Närvarande:                     Niclas Moberg                  Gert-Ove Ekenmo           

                                            Bengt Svahn                    Tommy Axelsson

                                            Håkan Lövgren                Karl-Gustav Axelsson

                                            Åke Nilsson                                            Magnus Bogren

                                            Jan-Erik Johansson       Peter Karlsson

                                            Weine Karlsson               Robert Karlsson

 

  1. Niclas hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 

2. Älgskötselplanen diskuterades. Den är ju godkänd men Länsstyrelsen vill att vi

          ökar hondjursavskjutningen. Vi diskuterade även den nya älgförvaltningen.

 

3.Vi redogjorde för våra ”nettoälgar” och redovisade avskjutningen hittills.

   (Se särskild bilaga). Konstaterades att tillgången på älg fortfarande varierar inom 

    området.

 

4. Vi diskuterade ytterligare tilldelning på kalv och beslutade att träffas i december för 

     att bestämma detta. Kallelse kommer.

 

5. Vid nästa möte skall vi ha med oss uppgifter om dittills fällda älgar:

     Datum, kön, vikt, taggantal, ålder (om möjligt),.

 

6. Niclas berättade att han snart åker till Öland för att assistera SVA med

    organinsamling på fällda älgar.

 

    Gumarp har en ny biträdande jaktledare, Per Josefsson.

    En ny Jaktledarlista kommer senare på hemsidan.

 

7. Efter en trevlig fikastund hos Janne på JL Bygg, tackade Niclas och avslutade

    mötet.

 

Vid protokollet

 

 

Peter Karlsson